Kategoriler
Tanıma Tenfiz Davası Blog

Tanıma Tenfiz Davası 2023 | Bahçeşehir Hukuk Bürosu

Tanıma Tenfiz Davası 2023 | Bahçeşehir Hukuk Bürosu

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, yabancı mahkeme kararlarının başka bir ülkede geçerli olmasını sağlayan bir kanun hükmüdür. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ülkeler arasındaki hukuk düzenlemelerinin yürürlükte olmasını sağlar. Tanınma ve tenfiz kararları, başka ülkelerin hukuk sistemlerinden kaynaklanan konularda ortaya çıkan hakların ve nedenlerin korunmasını amaçlar.

Bu hukuk önünde eşit olmayan kişilerin haklarını koruma yoluyla, hukuk sistemlerinin ülkeler arası uyumunu arttırmayı amaçlar. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ülkeler arasındaki hukuk düzenlemelerinin daha etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Bu, ülkelerin uluslararası ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yardımcı olur.

Tanıma tenfiz avukatı, bir kişinin haklarının korunmasını sağlamak için kullanılan bir avukat türüdür. Tanıma tenfiz avukatları, devlet tarafından yerel mahkemelere atanan kişilerdir. Bu avukatlar, haklarının çiğnenmesi durumunda müvekkillerine hukuki temsil sunarlar.

Tanıma tenfiz avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerektiğinde mahkemelere dava açabilir ve çeşitli hukuki başvurular gerçekleştirebilirler. Ayrıca, uzlaşma veya düzeltme önerileri de sunabilirler.

Tanıma Tenfiz Davası | İstanbul Hukuk Bürosu

Tanıma Tenfiz avukatları, çeşitli yasal alanlarda hizmetler sunmaktadırlar. Bu alanlar arasında, ticaret hukuku, iş hukuku, mal hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, emlak hukuku, uluslararası hukuk ve daha fazlası bulunmaktadır. Tanıma Tenfizavukatı, çeşitli yasal sorunları çözmek için çalışmaktadır.

Tanıma Tenfiz avukatları, müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için çalışır. Tanıma Tenfiz avukatları  müvekkillerinin haklarının her zaman korunmasını sağlamak için hukukun temel kurallarına göre çalışır. Tanıma Tenfiz avukatları müvekkillerinin yasal haklarının korunmasını ve müvekkillerinin taleplerinin yasal süreçler içinde uygulanmasını sağlamak için çalışır.

Tanıma Tenfiz avukatları, müvekkilleri tarafından verilen her türlü talep ve şikayetleri değerlendirmek için çalışırlar. Tanıma Tenfiz avukatları, müvekkillerinin taleplerini değerlendirerek, bunların yasal süreçler içinde uygulanmasını sağlar.

Tanıma Tenfiz avukatları, müvekkillerinin çıkarlarını korumak için çalışırlar. Tanıma Tenfiz avukatları müvekkillerinin haklarının korunmasını ve müvekkillerinin taleplerinin yasal süreçler içinde uygulanmasını sağlamak için çalışırlar.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Bu durumda en büyük sorun bildirim sürecidir. Yurtdışında boşanmış kişiler, genel olarak eski eşleriyle görüşmemektedirler. Bu nedenle başlangıçta eşin doğru adresinin belirlenmesinde sorunlar ortaya çıkar. Ancak yurt dışı tebligatları Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapıldığından bürokratik süreç zaman almakta, bazı durumlarda ise bir yılı bulabilmektedir.

Davanın kısa vadede sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, eski eşin başka bir avukata vekâletname vermesine veya Türkiye’de geçerli bir tebligat adresine sahip olmasına bağlıdır. Eski eş, davayı Türkiye’deki başka bir avukatın almasına izin verirse veya Türkiye’deki mevcut adresine tebliğ edilebilirse, davanın sonuçlanması mahkemeye bağlı olarak 2-3ay kadar sürebilir.

Yabancı mahkeme kararlarının ve bu kararları tevsik eden belgelerin aslı, bu belgelerin yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter veya konsolosluk tasdikli tercümeleri ile tasdik edilir. Tercüme işlemleri yurt içi ve yurt dışında yapılabilmektedir.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin en önemli hükümler 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku (MÖHUK) Kanunu’nun 50 ila 59. maddeleridir. Ayrıca, onay ve uygulama davaları için hükümler içeren aşağıdaki kaynakları alıntılayabilirsiniz:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu ve bu Kanunu uygulayan tüzükleri onaylayan ve uygulayan hükümler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 16 Sayılı I-M Genelgesinin Uygulamaya İlişkin Madde 44. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tenfiz halinde görevli mahkemelere ilişkin 1360. maddesi. uluslararası antlaşma Yabancı mahkeme kararının, verildiği ülke dışında geçerli ve geçerli olması, söz konusu kararın tanınmasına veya tenfizine bağlıdır.

Tanıma İcra Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz  yurt dışında özellikle Almanya, Belçika , Fransa, Belçika ve Hollanda’da Türk vatandaşlarının karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir.

Tanıma tenfiz davası yaşadıkları ülkede boşandıktan sonra dahi Türkiye’de evli olarak görünen kişilerin bu kaydı gerçeğe uygun hale
getirmek için açtıkları bir çeşit tespit davasıdır. Yurtdışında bir Türk ile yahut bir yabancı ile evli olan Türk Vatandaşı, o ülkenin yetkili
mahkemesinde boşandıktan sonra bu boşanma kararını Türk Mahkemelerinde onaylatmak zorundadır. Bu onaylatma işlemine “tanıma
davası adı verilmektedir. Yabancı mahkemede boşanılırken, mahkeme boşanmanın yanında ayrıca velayete, nafakaya, tazminata ilişkin karar da
vermişse bu takdirde açılacak dava “tanıma davası “değil “tenfiz davası” olur.

Tanıma ve Tenfiz Davası ne kadar süre içerisinde açılmalıdır?

Süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak işlemlerin hızlı yürütülebilmesi için, yabancı mahkemenin verdiği karar ile tanıma ve tanıma tenfiz davasının hemen açılması doğru olandır. Aksi halde taraflar arasına mesafe girmekte, iletişim kopmaktadır. Bu durumda tebligatlarda sıkıntı yaşanabilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davasını Açmak Zorunlu mu?

Tanıma tenfiz davasının yanlış belgelerle ve yanlış usulde açılması halinde yıllarca sürmesi de olasıdır. Bu nedenle tanıma tenfiz davası açılmadan
önce hem gerekli belgelerin hem de diğer hususların yerine getirilmiş olması davanın kısa sürede sonuçlanması için önem taşımaktadır.

Tanıma Tenfiz Davası 2023 | Bahçeşehir Hukuk Bürosu